ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2022

Θερμική Ισχύς: 80 Kw

Γεωεναλλάκτης: ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2021

Θερμική Ισχύς: 350 Kw

Γεωεναλλάκτης: ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2020

Θερμική Ισχύς: 230 Kw

Γεωεναλλάκτης: ANOIKTOY TYPOY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2020

Θερμική Ισχύς: 96 Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2015

Θερμική Ισχύς: 10 Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2007

Θερμική Ισχύς: 40 Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2008

Θερμική Ισχύς: 85 Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2017

Θερμική Ισχύς: 20Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2018

Θερμική Ισχύς: 75Kw

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2017

Θερμική Ισχύς: 160 Kw

TOP