ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2020

Θερμική Ισχύς: 96 Kw

Έργο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΄΄ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP