ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT)

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT)

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το αρχικό κόστος εγκατάστασης αλλά και την απόδοση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι ο σωστός υπολογισμός του γεωεναλλάκτη

Για μικρές εγκαταστάσεις γεωθερμίας υπολογίζονται εμπειρικά οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους, για τις μεγαλύτερες όμως εγκαταστάσεις και για να αποφευχθούν οι υποδιαστασιολογήσεις ή υπερδιαστασιολογήσεις των γεωεναλλακτών, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του Τεστ Θερμικής Απόδοσης γνωστό ως ΤRT (Thermal Response Test) ή GRT (Geothermal Response Test). 

H σημασία του TRT είναι τόσο κρίσιμη για την ενεργειακή απόδοση του συστήματος, που σε χώρες του εξωτερικού για τις μεγάλες εγκαταστάσεις γεωθερμίας επιβάλλεται από την τοπική νομοθεσία τους η διεξαγωγή του TRΤ. Όπως στην Περιφέρεια του Βερολίνου Γερμανίας, όπου επιβάλλεται η εφαρμογή του TRT σε εγκαταστάσεις άνω των 30 Kw.

Η ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΝΟΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (TRT)


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TRT


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TRT ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ

Η εφαρμογή του TRT είναι το απόλυτο εργαλείο στα χέρια του μελετητή των γεωθερμικών εγκαταστάσεων καθώς η διαστασιολόγηση του συστήματος δεν γίνεται πια εμπειρικά και με παραδοχές αλλά με αξιόπιστα στοιχεία που διασφαλίζουν την ενεργειακή απόδοση του συστήματος και δεν γίνονται υπερβολές που οδηγούν σε πολύ υψηλά κατασκευαστικά κόστη.
Το ΤRT, επίσης μπορεί να υποδείξει κακοτεχνίες σε ήδη κατασκευασθέντα συστήματα.
Ο σκοπός του τεστ θερμικής απόδοσης γεωεναλλακτών είναι να μετρηθούν οι θερμικές ιδιότητες του εγκατεστημένου γεωεναλλάκτη και όχι μόνο του υπεδάφους.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνολικές θερμικές ιδιότητες του γεωεναλλάκτη είναι: 
– Θερμικές ιδιότητες υπεδάφους.
– Θερμικές ιδιότητες μέσου πλήρωσης γεωτρήσεων.
– Τύπος σωλήνα γεωεναλλάκτη. 

Το τεστ θερμικής απόδοσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον μελετητή καθώς έτσι:
– Στα υπό σχεδίαση συστήματα, μία δοκιμαστική γεώτρηση και η εφαρμογή του τεστ θερμικής απόκρισης  εξάγουν τα ασφαλέστερα αποτελέσματα και αποφεύγεται έτσι η υπερδιαστασιολόγηση ή υποδιαστασιολόγηση του συστήματος. Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις.
– Στα ήδη εγκατεστημένα συστήματα, η εφαρμογή του τεστ θερμικής απόκρισης εξάγει αποτελέσματα που συγκρίνονται με τις αρχικές παραδοχές του μελετητή και επίσης ελέγχει την σωστή κατασκευή του γεωεναλλάκτη.

Με το τεστ θερμικής απόκρισης διοχετεύεται στον γεωεναλλάκτη ένα σταθερό ποσό θερμότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα (> 30h, εξαρτάται από την διάμετρο της γεώτρησης (ro), τη θερμική αγωγιμότητα του εδάφους (λ) και τη θερμοχωρητικότητα (c)) και καταγράφοντας τις θερμοκρασίες είσοδου – εξόδου του υγρού εξάγονται συμπεράσματα για τη θερμική αγωγιμότητα (λ) και θερμική αντίσταση (rb) του γεωναλλάκτη.

Με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για τη μέτρηση θερμικής απόκρισης γεωεναλλακτών σε οποιαδήποτε εφαρμογή γεωθερμίας και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος.

Συσκευή μέτρησης θερμικής απόδοσης γεωεναλλάκτη (TRT)

trt01

Γραφική παράσταση από μέτρηση θερμικής απόκρισης

trt02
TOP