00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8

ΑΘΗΝΑ -ΚΑΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2017

Θερμική Ισχύς: 20Kw

Έργο

ΕΡΓΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP