ΣΕΡΡΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2018

Θερμική Ισχύς: 75Kw

Έργο

ΕΡΓΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΤΟΣ : 2018

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP