ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2015

Θερμική Ισχύς: 10 Kw

Έργο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP