ΣΕΡΡΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2005

Θερμική Ισχύς: 10 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP