ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2017

Θερμική Ισχύς: 25 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP