ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2007

Θερμική Ισχύς: 35 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP