ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2008

Θερμική Ισχύς: 35 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP