ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2008

Θερμική Ισχύς: 65 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP