ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2019

Θερμική Ισχύς: 35 Kw

Έργο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΟΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP