ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2019

Θερμική Ισχύς: 230 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP