ΝΕΑ
Posted in

MONITORING στο σύστημα γεωθερμίας στην Αλεξανδρούπολη

2020 10 13
Posted in

Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία εν’όψει της χειμερινής περιόδου , το σύστημα της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας με θαλασσινό νερό στο Προθερμαντήριο του Γηπέδου ΄΄ Φώτης Κοσμάς΄΄ του Δήμου Αλεξανδρούπολης .
Η εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου SEADRION, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020, στοχεύει στη διάδοση του καινοτόμου συστήματος της αντλίας θερμότητας με χρήση θαλασσινού νερού με σκοπό την προώθηση και διάδοση της χρήσης εναλλακτικής ενέργειας για ψύξη και θέρμανση κτιρίων. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εγκαταστάσεις 3 συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια που βρίσκονται στην Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη) και στην Αδριατική (Crikvenica και Dubrovnik, Κροατία).
Πρόκειται για ένα έργο εστιασμένο στην έρευνα, ανάπτυξη, καταγραφή αποτελεσμάτων αλλά και στη διάχυση όλων των συμπερασμάτων για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών σε όλη την Ευρώπη.
Για την παρακολούθηση της εγκατάστασης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων εγκαταστάθηκε σύστημα συλλογής πληροφοριών ( DATA ACQUISITION )και εξ αποστάσεως παρακολούθησης της εγκατάστασης (MONITORING). To σύστημα αποτελείται από μετρητές, αισθητήρια ,μεταδότες, κάρτες επικοινωνίας, Η/Υ, softwares
Όλα τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται από την κεντρική υπολογιστική μονάδα μέσω υλοποιημένου δικτύου σειριακής επικοινωνίας και με τη χρήση του λογισμικού SCADA επεξεργάζονται και αποθηκεύονται .
Η έρευνα ,η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και η πρωτοπορία αποτελούν για εμάς την κεντρική μας φιλοσοφία μας με στόχο την διάδοση του πιο σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος θέρμανσης/ψύξης , της γεωθερμίας
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ακόμη ένα έργο γεωθερμίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις υλοποιήθηκε από εμάς με πλήρη επιτυχία.
Passion for geothermia!

2020 10 13 (3)
2020 10 13 (3)
TOP