ΝΕΑ
Posted in

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ

received 1046254292390104
Posted in

 

 

 

 

Στην Αλεξανδρούπολη….Γεωθερμία.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «SEADRION -Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian Region/INTERREG» και μετά από Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που προκήρυξε το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ανοικτού κυκλώματος για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών αναγκών στο Κλειστό Προθερμαντήριο του Σταδίου (γήπεδο ”Φώτης Κοσμάς”) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για το έργο SEADRION», ο οποίος περιείχε μάλιστα και αξιολόγηση φακέλου τεχνικής προσφοράς ,η εταιρεία μας αναδείχθηκε Ανάδοχος αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία .
Αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά την τεχνογνωσία , εμπειρία και απόλυτη εξειδίκευσή μας στον τομέα της γεωθερμίας.
Πρόκειται για ένα έργο εστιασμένο στην έρευνα, ανάπτυξη, καταγραφή αποτελεσμάτων αλλά και στη διάχυση όλων των συμπερασμάτων για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών σε όλη την Ευρώπη.
Η έρευνα ,η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και η πρωτοπορία αποτελούν για εμάς την κεντρική μας φιλοσοφία μας με στόχο την διάδοση του πιο σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος θέρμανσης/ψύξης , της γεωθερμίας.
Για εμάς κάθε καινούργιο έργο γεωθερμίας αποτελεί και μία καινούργια πρόκληση. Πρόκληση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ποιότητας και απόδοσης .
Passion for geothermia!

TOP