ΝΕΑ
Posted in

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

20200218 115202 large
Posted in

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες εγκατάστασης και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα γεωθερμίας στο κλειστό προθερμαντήριο του γηπέδου ΄΄ Φώτης Κοσμάς΄΄ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEADRION και με αναθέτουσα αρχή το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σκοπός του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEADRION είναι η διάδοση /διάχυση της τεχνολογίας χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με χρήση θαλασσινού νερού (Sea Water Heat Pump, SWHP) ,για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών των κτιρίων. Η εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων (στην Αλεξανδρούπολη, το Ντουμπρόβνικ και την Κρικβένιτσα της Κροατίας), η παρακολούθηση των επιδόσεών τους και οι μελέτες σκοπιμότητας θα επιτρέψουν τη διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Συνοπτικοί στόχοι του SEADRION
• κατασκευή, δοκιμή και παρακολούθηση πειραματικών επιδόσεων στην Ελλάδα και την Κροατία
• πραγματοποίηση μελετών σκοπιμότητας για τις νέες εγκαταστάσεις
• υλοποίηση κατευθυντήριων γραμμών για τους σχεδιαστές, τους μηχανικούς κ.α.
• διάδοση πληροφοριών με τη συμμετοχή εταίρων που εκπροσωπούν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
• προετοιμασία πολιτικών συστάσεων για την επιτυχή εφαρμογή των τεχνολογιών SWHP στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης
• Θερμική ισχύς γεωθερμικής αντλίας θερμότητας : 96 Kw
• Τύπος γεωναλλάκτη : Ανοικτού τύπου , με δύο γεωτρήσεις ( μία άντλησης και μία επανέγχυσης ,βάθους 50μ έκαστη)
• Θερμοκρασία αντλούμενου νερού : 20C
• Εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεμετρίας και εξ’αποστάσεως παρακολούθηση του συστήματος με συλλογή και καταγραφή δεδομένων ( θερμοκρασίες, πιέσεις, καταναλώσεις, αποδόσεις,κλπ).

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υλοποιήσαμε ένα τέτοιο πιλοτικό έργο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και για παρόμοια έργα τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΕΚΕΤΑ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την άψογη συνεργασία τους .
Passion for geothermia!

TOP