ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2014

Θερμική Ισχύς: 30 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP