ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2013

Θερμική Ισχύς: 30 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP