ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στοιχεία Έργου

Έτος: 2008

Θερμική Ισχύς: 25 Kw

Έργο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Gallery Έργου Γεωθερμίας

TOP