ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

Μετά από την πολυετή μας εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή γεωθερμικών συστημάτων και επενδύοντας στην έρευνα και βελτίωση , έχουμε μελετήσει και κατοχυρώσει με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EL 1006448) τον Ομοαξονικό Γεωεναλλάκτη (Coaxial Geoxchanger).       

Με τον όρο γεωεναλλάκτη αναφερόμαστε σε ένα κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων (συνήθως πολυαιθυλενίου) το οποίο τοποθετείται  μέσα στο έδαφος οριζόντια ή κάθετα  και συνδέεται με την γεωθερμική αντλία θερμότητας. Μέσα στις σωληνώσεις κυκλοφορεί διάλυμα νερού –αντιψυκτικού  με την βοήθεια κάποιας αντλίας το οποίο απορροφά (θέρμανση) ή αποδίδει (ψύξη) θερμότητα στο έδαφος.

Υπάρχουν δύο κυρίως είδη γεωεναλλακτών, ο οριζόντιος ο οποίος αποτελείται από σπείρες σωλήνων πολυαιθυλενίου και τοποθετείται σε  βάθος περίπου 2μ. στο έδαφος και ο κατακόρυφος ο οποίος αποτελείται από ένα ή δύο  ζεύγη σωλήνων πολυαιθυλενίου ενωμένες στο κάτω άκρο με ένα σύνδεσμο U και τοποθετημένες σε γεώτρηση . Και στις δύο περιπτώσεις στον γεωναλλάκτη κυκλοφορεί νερό το οποίο είναι μέσο μετάδοσης της θερμότητας από την γη στην γεωθερμική αντλία θερμότητας.  

Ο ομοαξονικός γεωεναλλάκτης  έρχεται για να αλλάξει το τοπίο στις εγκαταστάσεις γεωθερμίας καθώς ο πρωτοποριακός  τρόπος λειτουργίας του και η διαφορετική γεωμετρική του δομή έναντι των κλασσικών γεωεναλλακτών  τύπου U εγγυάται    υπεραποδόσεις που καθιστούν τα γεωθερμικά συστήματα ακόμη πιο ελκυστικά από άποψη αρχικού κόστους εγκατάστασης  αλλά και από άποψη λειτουργικού κόστους .

Ο ομοαξονικός γεωεναλλάκτης  αποτελείται από σωλήνα μέσα σε σωλήνα (tube in tube) με μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς ενέργειας.  Μπορεί να γίνουν πολλοί συνδυασμοί συνδέσεων ομοαξονικών  κάθετων γεωεναλλακτών (σε σειρά ή παράλληλα). Το πλήθος των γεωεναλλακτών και ο τρόπος σύνδεσής τους εξαρτάται από την ισχύ της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και από τα βάθη των γεωτρήσεων.

Πλεονεκτήματα ομοαξονικών έναντι των κλασσικών U

Μεγαλύτερη απόδοση, W/m γεωεναλλάκτη
Μεγαλύτερη απόδοση, W/m γεωεναλλάκτη
Λιγότερη απαιτούμενη επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου
Λιγότερη απαιτούμενη επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου
Μικρότερη πτώση πίεσης
Μικρότερη πτώση πίεσης
Δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγαλύτερα βάθη
Δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγαλύτερα βάθη
Λιγότερα μέτρα γεώτρησης
Λιγότερα μέτρα γεώτρησης

Ο σχεδιασμός κάθε ομοαξονικού γεωεναλλάκτη ποικίλει σε κάθε εφαρμογή  ανάλογα με τις ανάγκες της και τα γεωλογικά δεδομένα  ώστε και με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών προγραμμάτων που διαθέτουμε, να βελτιστοποιείται η απόδοσή του .

Η μεγαλύτερη εφαρμογή ομοαξονικού γεωεναλλάκτη στην Ευρώπη , έχει γίνει από εμάς στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάστηκαν  τέσσερις (4) ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες  Large Type με τα εξής χαρακτηριστικά :

Πλήθος: 4 τεμ
Βάθος: 150 m έκαστος
Διατομή εξωτερικής μεταλλικής σωλήνας: Φ150 mm
Διατομή εσωτερικής σωλήνας: Φ90/50 mm με ενδιάμεση μόνωση

Τοποθέτηση ομοαξονικού γεωεναλλάκτη στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη

Τοποθέτηση ομοαξονικού γεωεναλλάκτη στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη

Κεφαλή ομοαξονικού γεωεναλλάκτη

Κεφαλή ομοαξονικού γεωεναλλάκτη
logo

Αργύριος Μπαϊρακλιλής
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ – Geothermal Engineer

Μιαούλη 42,
ΤΚ 546 42, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 6972 206166
E-mail : info@geothermia.gr

www.geothermia.gr
www.γεωθερμια.gr

©2021 Website designed with by isotopon